درباره دکتر ماساژ

دکتر تراپی تنها سرویس رزرو انلاین خدمات ورزشی و درمانی است.
من محمد ربانی نژاد هستم با نام برند دکتر تراپی .متخصص فیزیولوژی ، تراپیست رسمی فدراسیون پزشکی ورزشی(با شماره گواهی:99/248/ص/33)
بنیانگزار شرکت آسال پارس ورزش آسیا( به شماره ثبت 6650-با شناسه ملی 14008738965) با نام برند دکتر تراپی.

آغاز فعالیت من در طول دوران تحصیل در رشته علوم ورزشی سال 1389 بود. در طول تحصیل در کلینیک های فیزیوتراپی مشغول به فعالیت شدم و در مقاطع تحصیلی مربیگری ورزشی را انتخاب نمودم تا تجربه من در بیش از 10 رشته ورزشی کامل شود(شنا.فوتبال.والیبال.هندبال.بسکتبال.بدمینتون.تیراندازی.کشتی.امادگی جسمانی.دومیدانی و….)و فیزیولوژی ورزشی که علاقه من بود باعث شد تا به صورت جامع با آناتومی ،حرکت شناسی ،حرکات اصلاحی ، فیزیولوژی و آسیب شناسی کامل آشنا شدم . و در سال 1397 باعث تشکیل شرکت آسال پارس ورزش آسیا برای رسیدن به اهداف و خدمات با ارزش به مردم شد.