پکیج هدیه

تهیه هدیه برای کسی که دوسش دارید به مناسبتهای گوناگون یا بدون هیچ مناسبتی و فقط بخاطر اینکه به آنها یادآوری کنیم که به یاد آنها هستیم ، همیشه کاری دشوار است .دشوار به این جهت که نمی دانیم چه چیزی تهیه کنیم که رضایت عزیزانمان را فراهم آوریم. بی شک ماساژ هدیه ای منحصر به فرد خواهد بود. هدیه ای که همه از آن قدردانی می کنند.
با تهیه پکیج دکتر ماساژ ساعتی آرامش را هدیه دهید و باعث ثبت خاطره ای شوید که مدتها فراموش نخواهد شد

50 دقیقه ماساژ سوئدی

+10 دقیقه ماساژ صورت با عسل
تومان 300000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع: خانم های باردار - بیماران سرطانی - دیسک کمر- دیسک گردن- آرتروز- پوکی استخوان-

50 دقیقه ماساژ ریلکسی

+10 دقیقه ماساژ صورت با شکلات
تومان 300000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع:
  خانم های باردار
  بیماران سرطانی

50 دقیقه ماساژ با شکلات

+ 10 دقیقه ماساژ سر و صورت با روغن بادام
تومان 350000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع:
   خانم های باردار
  بیماران سرطانی

30 دقیقه ماساژ سوئدی

+ 30دقیقه ماساژ ریلکسی
تومان 350000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع: خانم های باردار - بیماران سرطانی - دیسک کمر- دیسک گردن- آرتروز- پوکی استخوان-

50 دقیقه ماساژ با کمپرس گیاهی

+10 دقیقه ماساژ سر و صورت با روغن بادام
تومان 350000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع  خانم های باردار - بیماران سرطانی

50 دقیقه ماساژ با کره گیاهی

+ 10 دقیقه با ماساژ سر و صورت روغن بادام
تومان 350000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع  خانم های باردار - بیماران سرطانی

50 دقیقه ماساژ شمع

+ 10دقیقه ماساژسر و صورت با کره گیاهی
تومان 350000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع  خانم های باردار - بیماران سرطانی

50 دقیقه ماساژ شیر و عسل

+ 10دقیقه ماساژسر و صورت با روغن بادام
تومان 350000 یک ساعته
 • همراه با لوازم کامل ماساژ: تخت همراه-شمع-عود معطر-موسیقی دلپذیر-روغن آرام بخش-دمنوش گیاهی-روکش یکبار مصرف تخت-حوله یکبار مظرف
 • موارد منع  خانم های باردار - بیماران سرطانی