پیشنهادات ویژه

سرمایه گذاری سلامتی و آرامش بسته طلایی دکتر ماساژ

برنامه اختصاصی رژیم غذایی

استفاده از خدمات ماساژ ریلکسی – ورزشی – سوئدی- آروماتراپی-لاغری          

 خدمات  ماساژ در شهر مشهد

بسته سه ماهه

10 ساعت در 10 جلسه
تومان2000000
1800000 تومان
 • برنامه تخصصی رژیم غذایی
 • خدمات ماساژ ریلکسی
 • خدمات ماساژ ورزشی
 • خدمات ماساژ سوئدی
 • خدمات ماساژ آروماتراپی
 • لوازم کامل ماساژ (تخت همراه – شمع - عود معطر- موزیک دلپذیر-روغن آرام بخش- دمنوش گیاهی - حوله یکبار مصرف - روکش یکبار مصرف تخت)
 • قابل انتقال به دوره بعد (در صورت استفاده نکردن از هر تعدداد جلسه به دوره بعد می توانید انتقال دهید)
 • امکان استفاده توسط خانواده و دوستان شما (جلسات ماساژ خود را می توانید به دوستانتان هدیه بدهید)
 • اولویت رزرو (فقط کافی ست برای قرار ملاقات جلسات خود 48 ساعت قبل با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید جلسه خود را در تاریخ مورد نظرتان رزرو کنید)

بسته شش ماهه

30 ساعت در 30 جلسه
تومان6000000
5400000 تومان
 • برنامه تخصصی رژیم غذایی
 • خدمات ماساژ ریلکسی
 • خدمات ماساژ ورزشی
 • خدمات ماساژ سوئدی
 • خدمات ماساژ آروماتراپی
 • لوازم کامل ماساژ (تخت همراه – شمع - عود معطر- موزیک دلپذیر-روغن آرام بخش- دمنوش گیاهی - حوله یکبار مصرف - روکش یکبار مصرف تخت)
 • قابل انتقال به دوره بعد (در صورت استفاده نکردن از هر تعدداد جلسه به دوره بعد می توانید انتقال دهید)
 • امکان استفاده توسط خانواده و دوستان شما (جلسات ماساژ خود را می توانید به دوستانتان هدیه بدهید)
 • اولویت رزرو (فقط کافی ست برای قرار ملاقات جلسات خود 48 ساعت قبل با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید جلسه خود را در تاریخ مورد نظرتان رزرو کنید)

بسته دوازده ماهه

80 ساعت در 80 جلسه
تومان16000000
14500000 تومان
 • برنامه تخصصی رژیم غذایی
 • خدمات ماساژ ریلکسی
 • خدمات ماساژ ورزشی
 • خدمات ماساژ سوئدی
 • خدمات ماساژ آروماتراپی
 • لوازم کامل ماساژ (تخت همراه – شمع - عود معطر- موزیک دلپذیر-روغن آرام بخش- دمنوش گیاهی - حوله یکبار مصرف - روکش یکبار مصرف تخت)
 • قابل انتقال به دوره بعد (در صورت استفاده نکردن از هر تعدداد جلسه به دوره بعد می توانید انتقال دهید)
 • امکان استفاده توسط خانواده و دوستان شما (جلسات ماساژ خود را می توانید به دوستانتان هدیه بدهید)
 • اولویت رزرو (فقط کافی ست برای قرار ملاقات جلسات خود 48 ساعت قبل با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید جلسه خود را در تاریخ مورد نظرتان رزرو کنید)

سرمایه گذاری سلامتی و آرامش بسته VIP

برنامه تخصصی رژیم غذایی، برنامه ورزشی تخصصی، استفاده از بهترین باشگاه  ورزشی مشهد، بهترین مربی خصوصی ورزشی، استفاده تمامی خدمات ماساژ: ریلکسی – ورزشی – سوئدی- لاغری-آروماتراپی- کمپرس گیاهی-شمع-شکلات-کره گیاهی-شر و عسل، خدمات  ماساژ در شهر مشهد

بسته سه ماهه

10 ساعت در 10 جلسه
تومان3000000
2700000 تومان
 • برنامه تخصصی رژیم غذایی
 • استفاده از تمامی خدمات ماساژ (ریلکسی - ورزشی - سوئدی- لاغری-آروماتراپی- کمپرس گیاهی-شمع-شکلات-کره گیاهی-شر و عسل)
 • لوازم کامل ماساژ (تخت همراه – شمع - عود معطر- موزیک دلپذیر-روغن آرام بخش- دمنوش گیاهی - حوله یکبار مصرف - روکش یکبار مصرف تخت)
 • قابل انتقال به دوره بعد (در صورت استفاده نکردن از هر تعدداد جلسه به دوره بعد می توانید انتقال دهید)
 • امکان استفاده توسط خانواده و دوستان شما (جلسات ماساژ خود را می توانید به دوستانتان هدیه بدهید)
 • اولویت رزرو (فقط کافی ست برای قرار ملاقات جلسات خود 48 ساعت قبل با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید جلسه خود را در تاریخ مورد نظرتان رزرو کنید)

بسته شش ماهه

30 ساعت در 30 جلسه
تومان9000000
8200000 تومان
 • برنامه تخصصی رژیم غذایی
 • برنامه تخصصی ورزشی
 • برنامه حرکات اصلاحی
 • استفاده از تمامی خدمات ماساژ (ریلکسی - ورزشی - سوئدی- لاغری-آروماتراپی- کمپرس گیاهی-شمع-شکلات-کره گیاهی-شر و عسل)
 • لوازم کامل ماساژ (تخت همراه – شمع - عود معطر- موزیک دلپذیر-روغن آرام بخش- دمنوش گیاهی - حوله یکبار مصرف - روکش یکبار مصرف تخت)
 • قابل انتقال به دوره بعد (در صورت استفاده نکردن از هر تعدداد جلسه به دوره بعد می توانید انتقال دهید)
 • امکان استفاده توسط خانواده و دوستان شما (جلسات ماساژ خود را می توانید به دوستانتان هدیه بدهید)
 • اولویت رزرو (فقط کافی ست برای قرار ملاقات جلسات خود 48 ساعت قبل با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید جلسه خود را در تاریخ مورد نظرتان رزرو کنید)

بسته دوازده ماهه

80 ساعت در 80 جلسه
تومان25000000
22000000 تومان
 • برنامه تخصصی رژیم غذایی
 • برنامه ورزشی تخصصی
 • برنامه حرکات اصلاحی
 • استفاده از بهترین باشگاه ورزشی در شهر مشهد
 • بهترین مربی خصوصی ورزشی
 • استفاده تمامی خدمات ماساژ: ریلکسی - ورزشی - سوئدی- لاغری-آروماتراپی- کمپرس گیاهی-شمع-شکلات-کره گیاهی-شر و عسل-
 • لوازم کامل ماساژ (تخت همراه – شمع - عود معطر- موزیک دلپذیر-روغن آرام بخش- دمنوش گیاهی - حوله یکبار مصرف - روکش یکبار مصرف تخت)
 • قابل انتقال به دوره بعد (در صورت استفاده نکردن از هر تعدداد جلسه به دوره بعد می توانید انتقال دهید)
 • امکان استفاده توسط خانواده و دوستان شما (جلسات ماساژ خود را می توانید به دوستانتان هدیه بدهید)
 • اولویت رزرو (فقط کافی ست برای قرار ملاقات جلسات خود 48 ساعت قبل با شماره پشتیبانی تماس حاصل فرمایید جلسه خود را در تاریخ مورد نظرتان رزرو کنید)