برنامه ورزشی

هنگامی که تصمیم میگیریم ورزش را شروع کنیم با این سوال رو به رو میشویم که باید چه کار کنیم؟ چه تمریناتی را انجام دهیم؟ نتیجه ی تمریناتی که انجام میدهیم چیست؟ و در آخر، دوره ی تمرینات ما چقدر خواهد بود؟

پاسخ به این سوالات را دکتر ماساژ میدهد. برنامه ریزی پایه و اساس تمرینات ورزشی است و قدم اول در راه طولانی ورزش کردن میباشد. یک فرد با برنامه ریزی صحیح و انجام منظم آن میتواند به خوبی در جهت هدف خود پیشرفت کند، برعکس این حالت نیز ممکن است و فرد با برنامه ریزی بد به هیچ نتیجه ای نمیرسد و یا این که به خود صدمه بزند.

برنامه ریزی ورزشی به ما میگوید چه بخوریم، چه حرکاتی را تمرین کنیم، مدت تمرین ما چقدر باشد، دوره ی تمرین ما چقدر باشد و از این قبیل اطلاعات. با توجه به این موضوعات اهمیت برنامه ریزی را درک میکنیم.  برنامه ریزی ورزشی باید توسط متخصصان فیزیولوژی و مربیان با تجربه تدوین شود، زیرا این افراد با تجربه هستند و در زمینه ی ورزش تخصص دارند و میدانند طبق خصوصیات فرد چه برنامه ای میتواند برای او مناسب باشد و او را به اهداف خود برساند.

اگر یک مربی بخواهد تا برای فردی برنامه ی تمرینی تدوین کند به فاکتورهای مختلفی توجه میکند تا، برنامه ی وی از بازده بالایی برخوردار باشد، به سلامتی فرد آسیب نزند و فرد را به هدفش برساند. خود افراد نیز میتوانند برنامه ی ورزشی برای خود تدوین کنند اما باید ابتدا در رشته ای که ورزش میکنند کمی تجربه کسب کنند.

در دکتر ماساژ  برنامه تمرینی و غذایی تخصصی بر اساس شرایط ژنتیکی و بدنی به صورت علمی و تخصصی توسط  مربیان و بهترین فیزیولوژیست های ورزشی ارائه میشود. و بر اساس محاسبات کامل و با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها برنامه شما آماده سازی خواهد شد

چرا برنامه تمرینی دکتر ماساژ

برنامه اختصاصی

برنامه به صورت اختصاصی با توجه به اهدافی که شما می خواهید و مشخصات بدنی شما تنظیم می شود

آنالیز اندام

با توجه به مشخصات شما آنالیز کامل و جامعی روی اطلاعات بدنی شما صورت خواهد گرفت

هدفمند

با یک برناه بدنسازی حرفه ای و رژیم غذایی کامل زمان رسیدن به هدفتان، حداقل سه برابر سریع تر خواهد شد

مکمل

اگر نیاز داشته باشید، مکمل مورد نیاز به شما توصیه خواهد شد وبا نحوه مصرف مناسب آن هم آشنا خواهید شد

مربیان با تجربه

برنامه های شما توسط بهترین مربیان و فیزیولوژیست های کشور طراحی می شود

آموزش تمرینات

پشتیبان مرکز دکتر ماساژ طبق برنامه ای که به شما می دهند آموزش ویدیویی تمرینات هم در اختیار شما می گذارند

برنامه تمرینی

1 ماهه
110000 تومان
  • برنامه تمرینی تخصصی
  • تعداد ست و تعداد تکرار و زمان استراحت
  • آموزش ویدیویی حرکات
  • مشاوره و پشتیبانی

برنامه تمرینی

3 ماهه
270000 تومان
  • برنامه تمرینی تخصصی
  • تعداد ست و تعداد تکرار و زمان استراحت
  • آموزش ویدیویی حرکات
  • مشاوره و پشتیبانی

برنامه تمرینی

6 ماهه
520000 تومان
  • برنامه تمرینی تخصصی
  • تعداد ست و تعداد تکرار و زمان استراحت
  • آموزش ویدیویی حرکات
  • مشاوره و پشتیبانی

برنامه تمرینی + غذایی + مکمل

1 ماهه
200000 تومان
  • برنامه تمرینی تخصصی
  • برنامه تمرینی غذایی
  • میزان و زمان مصرف مکمل
  • تعداد ست و تعداد تکرار و زمان استراحت
  • آموزش ویدیویی حرکات
  • مشاوره و پشتیبانی

برنامه تمرینی + غذایی + مکمل

3 ماهه
430000 تومان
  • برنامه تمرینی تخصصی
  • برنامه تمرینی غذایی
  • میزان و زمان مصرف مکمل
  • تعداد ست و تعداد تکرار و زمان استراحت
  • آموزش ویدیویی حرکات
  • مشاوره و پشتیبانی

برنامه تمرینی + غذایی + مکمل

6 ماهه
650000 تومان
  • برنامه تمرینی تخصصی
  • برنامه تمرینی غذایی
  • میزان و زمان مصرف مکمل
  • تعداد ست و تعداد تکرار و زمان استراحت
  • آموزش ویدیویی حرکات
  • مشاوره و پشتیبانی